خط مشی کیفیت

شرکت نیرو صنعت شیز ماد بهبود مستمر کیفیت و تامین رضایت حداکثری مشتریان را جزو اهداف بنیادین خود قرار

داده است. و به منظور دستیابی به اهداف کیفی سازمان و حضور گسترده در بازارهای ملی و بین المللی ،

خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل تدوین نموده است:

     کاهش قیمت تمام شده محصولات در کنار بهبود مستمر کیفیت  تعهد به

حفظ سلامت پرسنل و پیشگیری از رخداد حوادث و سوانح و کنترل مخاطرات و

توسعه فرهنگ زیست محیطی   ارتقاء سطح علمی پرسنل شرکت و افزایش

توانمندی های افراد با استفاده از آموزش های مستمر پایبندی ،

تلاش و تعهد به پیاده سازی و بهبود مستمر فرایندها و استانداردهای تخصصی 

جلب رضایت مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان شرکت افزایش سهم بازار و تنوع در محصولات

      استقرار سیستم های مرتبط با تضمین کیفیت در راستای ارتقای سطح سازمانی در حوزه های منابع انسانی،

 بازاریابی و استراتژی مطابق با نقشه راه تعالی سازمانی اینجانب با اعتماد به خط

مشی فوق و پایش دوره ای آن از نظر اثربخشی و بهبود مستمر ،

 در صورت نیاز اقدامات اصللاحی و پیشگیرانه لازم را بعمل آورده و به منظور حفظ،بهبود و موفقیت مستمر در

محیط کسب و کار لحظهای از پای نخواهم نشست.

 

  مهندس یاسر قربانی

مدیر عامل