آدرس دفتر مرکزی:

تبریز، ولیعصر، فلکه بارنج ،برج ارم ،طبقه ۵ واحد A

شماره های تماس:

۰۴۱۳۷۶۳۴۳۶۰-۶۲

info@shizmadbattery.com