اهداف و چشم اندازها

      گسترش فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور

      ایجاد واحد ارتباط صنعت و دانشگاه جهت تقویت واحد  R&D و توسعه محصولات

      سرآمدی در کیفیت محصولات صنعت باطری خودرو در کشور

      سازمانی دانش محور با توانایی عرضه محصولات جدید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

      تکمیل سبد محصولات

      راه اندازی خط تولید صفحات باطری با تکنولوژی expanded metal